Tutankamonova tajna komora

Tutankamonova tajna komora

Sinopsis

Gotovo sto godina nakon otkrića Tutankamonova grobnica nastavlja otkrivati tajne. Nicholas Reeves tvrdi da je našao skriveni ulaz (možda i dva) koji vodi u stoljećima izgubljenu grobnicu kraljice Nefertiti. Pratimo tim dok istražuje grobnicu…