Divovski um

AllAll
Vulcan Productions
Divovski um

Sinopsis

Divovski um otkriva kako je to biti slon zahvaljujući istraživanju koje je uvelike provedeno za ovu emisiju. Prvi put je toliko podataka otkriveno u jednom filmu o slonovima. Divovski um će promijeniti naše shvaćanje najvećeg kopnenog sisavca.