Golema morska zmija: Upoznajte mit

AllAll
Golema morska zmija: Upoznajte mit

Sinopsis

Znanstveni plovci uronjeni u bezdan kod francuske rivijere omogućavaju nam da prvi put detaljno proučimo najveću koštunjaču u svijetu zvanu pojas, stvorenje koje leži iza mita o morskoj zmiji.