Posljednja Shangri-La

AllAll
Posljednja Shangri-La

Sinopsis

Postoji mjesto na kojem su priroda i religija stvorili zadnji Shangri-La na svijetu. Butan je dragulj Himalaja. Na sjeveru su planine, visoravni, kišne šume, planinski potoci, doline i močvare, a na jugu se krajolik pretvara u džunglu i travnjake.