Ptičja nacija

AllAll
Bird Nation © National Geographic
Ptičja nacija

Sinopsis

Jedno stvorenje uspješno živi u pokretu i na krilima. Sjeverna Amerika zapanjuje raznolikošću sa svojih 914 vrsta ptica.