Puma!

Ponedjeljak 13 lipnja 19:45

AllAll
Puma!

Sljedeća prikazivanja

  1. Ponedjeljak 13 lipnja u 08:15

    Puma!

  2. Ponedjeljak 13 lipnja u 15:30

    Puma!

  3. Ponedjeljak 13 lipnja u 19:45

    Puma!

Sinopsis

Upoznajte život jedne od najplahijih mačaka na svijetu. Pratimo majku pumu s tri mladunca u svakodnevnom životu. Mladunci uče od majke, šuljaju se prema ljamama i skrivaju kada plijen prilazi ili je majka u lovu.