Puma protiv vuka

© Warm Springs Productions
Puma protiv vuka

Sinopsis

Stručnjak za pume Boone Smith traži dokaze o natjecanju dvaju najvećih grabežljivca u planinama Bitterroot u Montani. Cilj mu je naći mjesta sukoba puma i vukova učeći o lovištima, hrani i načinu borbe obaju stvorenja.