U čoporu

AllAll
iStock
U čoporu

Sinopsis

Vukovi, lavovi, hijene, merkati i dupini kote se bez vještina potrebnih za lov i opstanak i moraju ih učiti od čopora. Svaka jedinka ima svoju ulogu u čoporu: bila ona vojnik, vođa ili lovac, život u čoporu nije lagan.