Od:
Vulkanske psine
AllAll
Nedjelja 12:15

Exclusive Clip

Dvije su sile u prirodi najsnažnije i najekstremije: vulkani i psine. Obje nadahnjuju i strah i očaranost. Gdje nađete jednu, naći ćete i drugu. Širom svijeta vulkani privlače psine. Ponegdje se to pretvara u problem.

03:20