Od:
Zmije u gradu
AllAll
Srijeda 19:45

Sažetak

Pratimo život lovca na zmije Simona Keyesa i njegove djevojke Siouxie u obalnom gradu Durbanu u Južnoafričkoj Republici. Džungla se povukla pred gradnjom, ali zmije nisu i svake se godine susreću s 3,5 milijuna stanovnika grada.

03:00