ng-border

Planet ili Plastika?

9 milijuna
TONA PLASTIČNOG OTPADA
ZAVRŠI U OCEANIMA, svake godine.

Izaberimo planet.
Preuzmimo odgovornost.

Scroll