Andski plamenci izvode pravu predstavu kako bi osigurali parenje

00:57