Tjeraju li ljudi spore lorise prema izumiranju?

01:42