Évmilliók túlélői

AllAll

Hótalp

02:22

Leírás

Hatmillió évvel ezelőtt őseink kiegyenesedtek, leköltöztek a fáról és fokozatosan, hosszas adaptáció eredményeként meghódították a Földet. Az évmilliók során szenvedtek aszálytól, jégkorszakoktól, éhínségtől és bibliai méretű áradásoktól, ám ők a természet csapásait nem egyszerűen visszaverték, de közben a Föld domináns élőlényeivé is váltak. Vajon a ma embere képes lenne efféle bravúrra? Miként állnánk helyt, ha kizárólag eleink eszközei és fegyverei segítségével kellene életben maradnunk Afrika és Ázsia legmostohább tájain? A sorozatban egy régész és egy hivatásos túlélő megkísérlik végigjárni őseink veszélyes történelmi útját, a tűzzel, a baltával, a hajítódárdával és társaikkal csak fokozatosan bővítve primitív eszköztárukat…

Klipek

Epizódok

Évad 1
 • Az idők hajnalán

  +

  Életben lehet maradni tűz és fegyverek nélkül a fekete kontinensen? Hogyan éltek és küzdöttek a megmaradásért a Homo habilis faj primitív előemberei 2,5 millió évvel ezelőtt? A filmben ezt próbálja ki személyesen Bill Schindler régész és Cat Bigney hivatásos túlélő a kelet-afrikai szavannán…

 • Tűz

  +

  A Homo erectus minden vívmánya közül a legfontosabb a tűz használata volt. A filmben Bill és Cat az ugandai esőerdőben igyekeznek életben maradni „Homo erectus-módra”: csontból és fából fegyvereket készítenek, s amikor erdőtűz nyomaira bukkannak, megpróbálnak saját céljaikra felhasználni egy zsarátnokot.

 • Vadászat

  +

  Bill és Cat ezúttal a Homo sapiens első nemzedékei nyomdokaiban járnak az etióp hegyek között. Kalandos utazásuk a hegyek lábánál kezdődik, ahol egy villámlábú antilopot igyekeznek hajítódárda segítségével leteríteni – sikertelenül…

 • Szomjúság

  +

  Bill és Cat a Homo sapiens első nemzedékei nyomában járva megkísérlik átszelni az Arab-félszigetet. A Föld második legnagyobb sivatagában azonban perzselő hőség és tikkasztó szomjúság várja őket – valamint gyíkok, rovarok és egerek, melyeket valahogy meg kell fogniuk, ha nem akarnak éhen veszni.

 • A tenger meghódítói

  +

  Bill és Cat ezúttal a tengert igyekeznek meghódítani Törökország délkeleti, élelemben szegény partvidékén. Jó szerencséjük egy nádashoz vezérli őket, ahol rendhagyó ötletük támad: Mi lenne, ha hajót építenének a növényből? A gondolatot tett követi, s hőseink hamarosan egy primitív lélekvesztőben hányódnak a Földközi-tenger hullámai hátán…

 • Barlanglakók

  +

  Bill és Cat ezúttal a Kaukázus hegyei közt igyekeznek hajlékot találni és valahogy életben maradni – hasonlóan ahhoz, ahogy őseink egyes csoportjai tették 40 ezer évvel ezelőtt a jégkorszak csikorgó hidegében. Szerencséjükre ráakadnak egy hatalmas föld alatti járatra, ahol igazi barlanglakókhoz méltó életmódba kezdenek: hajítódárdát készítenek, mellyel azonnal el is ejtenek egy vadkant; a zsákmányt azután hazavonszolják, és nekifognak a húsa megfüstölésének…

 • Szibéria

  +

  Bill és Cat ezúttal vándorló életmódot folytató vadászokként igyekeznek életben maradni a jégkorszak által az átlagosnál is mostohább és dermesztő klímájúvá tett Szibériában. Az élet itt folyamatos küzdelem, hisz növény alig tenyészik, így kizárólag nagyvadak becserkészésével és elejtésével üthetik el éhségüket. A kaland a fagyos tundrán kezdődik, ahol kiszúrnak a távolban két farkast, melyek épp egy jak tetemét marcangolják szét…

 • Mongólia

  +

  Bill és Cat ezúttal az ötezer évvel ezelőtti mongóliai pásztorok életét igyekeznek rekonstruálni. Ha nem akarják, hogy juhaik, kecskéik, tevéik és lovaik egytől egyig csonttá fagyjanak, a nyár elmúltával az enyhébb klímájú téli legelőhelyekre kell hajtaniuk őket. Ez azonban nem lesz könnyű, mert az út hosszú, s a kietlen sztyeppe egy idő után még kietlenebb homoksivatagba megy át. És amikor minden élelmük elfogy, meg kell hozniuk túlélő kalandjuk egyik legnehezebb döntését: a juhok és kecskék közül melyiket öljék le, és egyék meg?

 • Az első amerikaiak

  +

  Bill és Cat ezúttal Amerika első benépesítői nyomdokában jártak, akik az akkoriban száraz lábbal járható Bering-földhídon átkelve léptek az Újvilág területére 15 ezer évvel ezelőtt. Kalandjuk Alaszkában kezdődik, ahol a hóviharos időjárás miatt kis híján az éhhalál szélére sodródnak. Utolsó reményük egy hódgát, ám ahhoz, hogy csapdát építsenek, Billnek mellkasig bele kell gázolnia az alig néhány fokos vízbe.

 • Pionírok

  +

  Bill és Cat ezúttal külön-külön folytatják útjukat az Újvilágot a Bering-földszoros felől benépesítő első embercsoportok nyomában. Míg Bill a tengert részesíti előnyben, s egy fatörzsből vájt kenuban az oregoni partok mentén evickél előre, Cat a szárazföldi utat választja, ám lehet, rosszul döntött: az első este ijedten döbben rá, hogy magányosan kell élelmet keresnie, hajlékot építenie és tüzet gyújtania egy hatalmas, sötét erdőben.