Jézus utazó mártírjai

12+12+
Jézus utazó mártírjai

Leírás

A születőfélben lévő kereszténységnek gyakorlatilag semmilyen esélye nem volt a fennmaradásra az ókori világ nagyhatalmai és rivális vallásai szorításában. A tizenkét apostol azonban az égi utasítást követve útra kelt, és életük árán is elvetették egy eljövendő világvallás magvait a Föld leghatalmasabb és legellenségesebb birodalmai területén. A Nat Geo megrázó sorozata Júdás, Máté, Tamás, Jakab és társaik mártírhalállal végződő térítőmunkáját mutatja be a legújabb apokrif forrásokat is felhasználva.

Epizódok

Évad 1
  • A Szentföldről Afrikába

    +

    A történelem leghíresebb keresztre feszítését követően az apostolokat azzal bízta meg Isten, hogy vigyék el Jézus örömhírét a világ négy sarkába. Az Újszövetségben olvasható ’Az apostolok cselekedetei’ szerint Fülöp nem sokkal a Szentföld határain túl megtérítette az etióp pénzügyminisztert, a Biblia azonban itt megáll – szemben a középkori legendákkal és mendemondákkal, melyek alapján Fülöp később tovább utazott a Nílus mentén dél felé… Simon egészen Karthágóig jutott… Máté pedig etióp földre lépett, ahonnan soha nem tért vissza többé.

  • Jeruzsálemből északra

    +

    Amikor Isten azt kérte az apostoloktól, hogy vigyék meg Jézus örömhírét a legtávolabbi vidékekre is, Júdás, János és Ifjabb Jakab észak felé indultak. A mítoszok és legendák szerint ezek gyógyításokkal, küzdelmekkel és önfeláldozással kikövezett utazások voltak: Júdás állítólag meggyógyított egy királyt; János magára haragított egy uralkodót; Ifjabb Jakab pedig szembetalálta magát egy lincshangulatban lévő tömeggel…