Titkok és ereklyék

AllAll
Titkok és ereklyék

Leírás

Egy tudós titokzatos betűket vél látni a torinói lepel fejrészén. Egy régész szerint Szodoma és Gomora pusztulását egy gigantikus erejű, leginkább egy atomrobbanáshoz hasonlítható katasztrófa okozta... A valóság olykor a fikción is túltesz?? A sorozat a történelem legmakacsabb rejtélyei nyomába ered da Vinci mágikus Mona Lisájától a megfejthetetlen(?) Voynich-kéziratig.

Epizódok

Évad 2
 • A szent lepel

  +

  A torinói lepel legutóbbi, 1988-as átfogó vizsgálata óta nagyot haladt előre a technika, így a kutatók egyre újabb elméletekkel állnak elő a misztikus ereklyével kapcsolatban. Egyikük például – egy új képalkotó eljárás segítségével – eddig rejtve maradt titkozatos betűket vél felfedezni a fej körül, egy másik tudós pedig azt állítja, hogy az ábrázolás egy nagy energiájú elektromos kisülés eredménye. Mi az igazság? Az epizód ezen kívül egy négyezer éves ősi építményt is bemutat, melynek falán különös – talán csillagászati célú – rajzok láthatóak. Lehet, hogy az asztronómia hamarabb megjelent az ember életében, mint ahogy azt eddig bárki gondolta...

 • Szodoma és Gomora

  +

  A közelmúltban egy régész meglepő állítással hozakodott elő: az Ószövetségben fellelt nyomok alapján megtalálta a két bűnös város, Szodoma és Gomora eredeti helyét. Ráadásul szerinte az onnan előkerült agyagedény-maradványok egy gigantikus energiájú – leginkább egy atomrobbanáshoz hasonlítható – katasztrófáról árulkodnak. Miben nyilvánult meg hát Isten haragja? A filmben az ismeretlen betűkkel és nyelven írt Voynich kézirat is szóba kerül, melyet eddig senkinek se sikerült megfejteni. Igaza van annak a kutatónak, aki szerint a nyomok az olaszországi Milánóba és Velencébe vezetnek?

 • A Mona Lisa-kód

  +

  A közhiedelemmel és egy híres regény állításával ellentétben eddig még egyetlen da Vinci-festményen se találtak titkos kódot vagy rejtélyes, kettős értelmű utalást. Vagy mégis?? Egy ember azt állítja, hogy a Mona Lisáról nagy felbontású fényképfelvételt készítve elrejtett, szabad szemmel láthatatlan számok és betűk tűnnek az ember szemébe. Mi hát az igazság a világ egyik legtalányosabb festményével kapcsolatban? A filmben ezen kívül egy baljós máltai föld alatti templomba is ellátogatunk, ahol közel hétezer emberi csontváz várja az idő múlását – és ahol egy csapat iskolásgyereknek állítólag nyomtalanul eltűnt…

 • Beszélő zsinegek

  +

  A történészek sokáig azt hitték, hogy az inkák ‘kipu’ névre hallgató színes, csomókkal ellátott zsinegei csupán számolásra szolgáltak, s ilyenformán az abakusz dél-amerikai megfelelői voltak. Egy kutatónő szerint azonban ennél jóval többről, egy szofisztikált adathordozó eszközről van szó, s állítását a filmben – a legmodernebb képalkotó berendezések által – meg is próbálja bebizonyítani. A műsor második felében a tudósok lerántják a leplet egy másik rejtélyes eszközről, a vikingek navigációs “mágikus kristályairól” is, melyek segítségével a hírhedt északi hajósok olyan páratlan hőstettekre voltak képesek, mint például Amerika felfedezése – iránytű...

 • Jézus töviskoronája

  +

  A harcias chachapoya indiánok mindent megtettek érte, hogy jól menjen a soruk: a kihantolt holttestek tanúsága szerint még attól se riadtak vissza, hogy véres emberáldozatokkal kedveskedjenek az isteneknek. A vég azonban az inkák képében mégis elérte őket… A filmben legyenek szemtanúi, amint egy tudóscsoport feltár egy hatalmas tömegsírt, melyben feltételezésük szerint a döntő csatában elesett chachapoya harcosok alusszák örök álmukat! A műsor második felében Patrick Hough atyával találkozunk, aki a katolikus világ egyik legszentebb ereklyéjét veti tüzetes vizsgálat alá: azt a töviskoronát, melyet állítólag Jézus Krisztus viselt megfeszítése...

 • Vámpírok

  +

  A vámpírokra manapság hajlamosak vagyunk puszta kitalációkként gondolni, melyeknek csak az a dolguk, hogy a bestseller-írók és a rémfilm-rendezők bevételeit növeljék. A “bizonyítékok” mindazonáltal arra utalnak, hogy a filmek és a ponyvaregények előtt is léteztek rejtélyes vérszívók… Mi hát az igazság a vámpírokkal kapcsolatban? És mi az igazság azzzal a két zöld színű, valami idegen nyelven beszélő két gyerekkel kapcsolatban, akikkel 850 évvel ezelőtt találkoztak az angliai Woolpit falu lakói? Képesek lehetnek a mai nyomozók választ találni egy majd’ egy évezreddel ezelőtti rejtélyre?

 • Rejtélyes Mária Magdolna

  +

  Mária Magdolnát Gergely pápa Kr. u. 591-ben szajhának nevezte, s nem is következmények nélkül: az asszonyon az elítélő bélyeg mindmáig rajtaragadt. Az utóbbi években Mária Magdolna megítélése mégis megváltozóban van: mind többen vélik úgy, hogy Jézus felesége volt, sőt gyermekeket is szült neki. Mi hát a valóság ezzel az ellentétes megítélésű bibliai szereplővel kapcsolatban? Valóban az egyháztörténet legnagyobb összeesküvésének az áldozatáról van szó?

 • Az emberiség hajnala

  +

  Vulkanológusok a közelmúltban meghökkentő leletre bukkantak Kelet-Törökországban: egy 12 ezer éves templomra, mely korábban létesült, mint ahogy – a tudósok eddigi ismeretei alapján – az ember megtanult házat építeni. Lehet, hogy egy eddig nem ismert civilizáció és vallás bizonyítékáról van szó? A film második felében Írországba is ellátogatunk, ahol számos lefejezett, megcsonkított holttest került elő egy tőzegmocsárból. Egy régész szerint vaskori királyok maradványairól van szó, akiket az istenek étvágyának kielégítésére áldoztak fel...

 • Krisztus megfeszítése

  +

  Évről évre hívek milliói zarándokolnak el Jeruzsálembe, hogy Jézus nyomdokaiban járva maguk is megtegyék a keresztre feszítés helyéig vezető utolsó kilométereket. Meglehet azonban, hogy tévúton járnak: nemrégiben egy régész azzal a meghökkentő állítással jött elő, hogy Jézus kivégzése nem is ott és nem is úgy történt, mint ahogy azt a tudósok és a közvélemény gondolja... A film második felében Boszniába látogatunk, ahol egy rendkívüli, állítólag jóval az egyiptomi piramisok előtt emelt építmény-együttesre bukkant egy kutatócsoport. Ha az ún. visokói piramisok valódinak bizonyulnak, alapjaiban változhatnak meg az építészet korai történetével kapcsolatos...

 • Maja alvilág

  +

  Xibalba egy különleges, baljós hely az ősi maja mitológia szerint: itt laknak a halál istenei. De vajon a maga fizikai valóságában is létezik a maja alvilág? Az ősi hiedelmeket és a legújabb ásatás eredményeit egyaránt bemutató filmben Guillermo de Anda búvárrégész elhatározza, hogy Mexikó és Guatemala embercsontoktól hemzsegő barlangjai mélyén megkeresi Xibalba kapuját.

 • Az özönvíz

  +

  Egy „özönvízről” vagy „nagy áradásról” számtalan ősi kultúra említést tesz – nem csoda hát, hogy a tudósokat évszázadok óta izgatja, hogy vajon nem egy és ugyanazon katasztrófáról beszélnek-e a források. A filmben egy bolgár kutatócsoport azt állítja, hogy tudja, hogy hol és miként történt a kataklizma... A műsor második részében a skót felföldre látogatunk, ahol titokzatos jelekkel és szimbólumokkal televésett hatalmas kőtömbök hevernek a fűben. A kutatók eddig széttárt karral álltak a rejtély előtt, most viszont egy tudós úgy véli, hogy megfejtette a jelek kódját, s egy eddig ismeretlen kultúra ismeretanyaga kezd kitárulni előtte.

 • A Jeanne d’Arc-összeesküvés

  +

  Az 1920-ban szentté avatott Jeanne d’Arc-ot, aki a százéves háború idején a francia nép felszabadító harcát vezette az angolok ellen, az egyházi törvényszék 19 éves korában boszorkányságért máglyahalálra ítélte, és az ítéletet végre is hajtatta. Eddig így tudta mindenki. Egy kutató azonban most azt állítja, hogy bizonyítékot talált rá, hogy az „orléans-i szűz” túlélte a kivégzését, s a későbbiekben teljes és boldog életet élt. A film második felében Londonba látogatunk, ahol egy író szerint elrejtve már áll az az „Új Jeruzsálem”, mely Krisztus második eljövetelekor kap majd főszerepet.

 • Kard a kőben

  +

  Mit keres egy középkori kard egy kőbe szúrva egy isten háta mögötti olaszországi templomban? Igaza van azoknak, akik kapcsolatot vélnek felfedezni a kard és a legendás Artúr király között? És: mit mesél a kereszténység pogány gyökereiről a kétezer évesnek mondott ún. „Orfeusz-amulet”, melyen egy Jézusra emlékeztető férfi látszik egy kereszten? Igaza lenne annak a kutatónak, aki szerint nem Jézus, hanem Orfeusz, a görög mitológia pogány zenésze és költője látszik az apró ékszeren?