Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/21693.jpg
 • TITKOK ÉS EREKLYÉK

LEÍRÁS

Egy tudós titokzatos betűket vél látni a torinói lepel fejrészén. Egy régész szerint Szodoma és Gomora pusztulását egy gigantikus erejű, leginkább egy atomrobbanáshoz hasonlítható katasztrófa okozta... A valóság olykor a fikción is túltesz?? A TITKOK ÉS EREKLYÉK második évada a történelem legmakacsabb rejtélyei nyomába ered da Vinci mágikus Mona Lisájától a mgfejthetetlen(?) Voynich-kéziratig.

Ma, a televíziózás, az internet és az okostelefonok korában látszólag nincsen olyan adat, információ, amelyhez ne tudnánk hozzájutni egy-két gomnyomással. De mi van azokkal a rejtélyekkel, amelyekhez már évszázadok, sőt évezredek óta nem találja a kulcsot az emberiség? Ezekkel mit kezd a modern technika?

A Nat Geo Titkok és ereklyék című sorozatának 13 részes második évada a történelem néhány legmakacsabb talánya nyomába ered – valamint olyan vadonatúj régészeti felfedezéseket tár elénk, amelyek ahelyett, hogy megválaszolnának egy kérdést, száz másikat vetnek fel… Az izgalmas, dinamikus, pergő ritmusú epizódokban tartsanak neves tudományos nyomozóinkkal, amint tárgyi bizonyítékok, szakértőkkel készített interjúk és a legmodernebb technológia segítségével megpróbálnak világosságot gyújtani ott, ahol eddig homályban tapogatóztunk…

Mona Lisa talányosnak mondott mosolya évről évre turisták millióit vonzza a Párizsi Louvre Múzeumba. De mi van akkor, ha valóban lappang valami titok e híres mosoly mögött? A Mona Lisa-kód című epizód Leonardo da Vinci korába kalauzolja a nézőket, hogy utánajárjon, lehet-e valami annak a tudósnak az elméletében, aki szerint – szabad szemmel láthatatlan, csupán nagy felbontású fényképfelvételeken előtűnő – jelek és betűk vannak elrejtve a festményen. Az olaszországi Montesiepiben, egy, a San Galgano-apátsággal szomszédos kápolnában egy kard áll ki egy kőtömbből. Igaza lenne azoknak a kutatóknak, akik azt állítják, hogy a különös ereklye a titokzatos Artúr-király legendájához kapcsolódik? A Kard a kőben erre keres választ a múltban izgalmas időutazást téve és a jelen legújabb régészeti eredményeit számba véve.

A torinói lepelre, melybe a hagyomány szerint Krisztus testét burkolták a keresztről való levétele után, évszázadok óta áhítattal néznek a keresztény hívek. Az ereklye azonban most ismét a tudományos figyelem középpontjába került, mivel egy, a közelmúltban elvégzett vizsgálat titokzatos betűket fedezett fel rajta… Lehet, hogy a legmodernebb képalkotó berendezések pontot tehetnek a lepel eredetiségéről szóló viták végére? Dan Brown A Da Vinci-kód című könyve azt sugallja, hogy Mária Magdolna nemcsak hogy Jézus felesége volt, de gyermekeket is szült neki. Mi a valóság ezzel az ellentétes megítélésű bibliai szereplővel kapcsolatban? Egy nemzetközi tudóscsoport ezt kutatja a Mária Magdolna rejtélye című epizódban. Nem messze a Holt-tengertől, egy egykor buján zöldellő völgyben egy régészcsoport különös agyagedény-maradványokra bukkant, melyek – a fizikai vizsgálatok eredményei alapján – egy adott pillanatban akkora energiasokknak voltak kitéve, mint amit például egy atombomba robbanása okoz. Lehet, hogy az isteni harag által elpusztított bűnös városok, Szodoma és Gomora helyét találták meg a kutatók?

A Titkok és ereklyék egy négyezer éves templomba is ellátogat, melynek falai – a tudósok legnagyobb megdöbbenésére – tele vannak ősi, a csillagok állásához igazodó vésetekkel. Ez a lelet azt jelenti, hogy az ember sokkal hamarabb belekóstolt a csillagászat tudományába, mint ahogy azt eddig gondoltuk? Lehet, hogy a templom misztikus jelei a Nazca-vonalak rejtélyének megoldásához is közelebb visznek minket?? És ha már szóba jött Peru, mi a helyzet a híres andesi múmiákkal? A sorozat egyik leglátványosabb epizódjában látogassanak el a Chachapoya törzs egy ősi, nemrégiben felfedezett hegytetői fellegvárába, melynek falai közt több száz – fájdalomtól eltorzult arcú – múmiára bukkantak a régészek!

EPIZÓDKALAUZ

 • Titkok és ereklyék: A Szent Grál
  A Szent Gráltól a bölcsek kövén át az elveszett frigyládáig a történelem tele van misztikus, természetfeletti tulajdonságokkal felruházott relikviákkal, megoldatlan rejtélyekkel és ködös történetekkel. A valóság és a babonaság e félhomályos határmezsgyéjére merészkedve most neves történészek és kutatók igyekeznek feltárni az igazságot – kizárólag a tudomány egzakt eszközeire támaszkodva. A Szent Grállal kapcsolatban számtalan legenda kering, az egyik legelterjedtebb szerint Jézus ebből a kehelyből ivott az utolsó vacsorán, s keresztre feszítése után Arimathiai József benne fogta fel a Megváltó kifolyó vérét. Nem csoda hát, hogy világszerte kelyhek egész sorát azonosítják a szent ereklyével – köztük egy a valenciai székesegyházban őrzött serleget, melynek valódiságát a filmben a neves grál-kutató, Janice Bennet igyekszik bebizonyítani vagy végleg elvetni. A műsorban Bennet ellátogat még egy pireneusokbeli kolostorba is, ahol egy középkori legenda szerint az ereklyét sokáig őrizték, valamint megtudjuk tőle, hogy a nácik annak idején egy vadonatúj vallást próbáltak létrehozni a szent tárgyra alapozva.
 • Titkok és ereklyék: Krisztus vére
  A spanyolországi Oviedo székesegyházában nagypéntekenként különös szertartásra gyűlnek össze a hívek: egy kopottas, réginek tűnő szövetdarab előtt imádkoznak, melyet egyesek a világ egyik legértékesebb relikviájának tartanak – szerintük ugyanis Isten fiának vérével van átitatva, lévén abból a kelméből való, mellyel Krisztus arcát letakarták kereszthalála után. De vajon mi az igazság a Sudarium néven híressé vált ereklyével kapcsolatban? Valóban Krisztus vérét tartalmazza? Általa képessé válhatunk megfejteni Isten DNS-ét?? A film tudósai mindent megtesznek érte, hogy a tudomány eszközeivel hidat verjenek az égi és a földi világ közé. A műsorban egy másik kutatócsapat ezen kívül tüzetes vizsgálatnak veti alá a minószi kultúra legfontosabb leleteként számon tartott phaistosi korongot is, melyet régen élt művészek különös szimbólumokkal díszítettek – olyan technikával, mely abban a korban sehol másutt nem volt ismeretes.
 • Titkok és ereklyék: A frigyláda
  A jeruzsálemi Templom-hegyre mind a zsidók, mind a muszlimok szent helyként tekintenek. Immár 1300 esztendeje itt áll az al-Aksza mecset, és itt épült a mára lerombolt első és második templom is. Valamint itt pompázott egykor Salamon temploma, a frigyláda egykori állítólagos őrzési helye. A szent építmény helyén, a föld alatt, ma is sötéten kanyarog a régi, labirintusszerű alagútrendszer, melyről egyesek tudni vélik, hogy a legmélyén, a kíváncsi szemek elől jól eldugva, a frigyláda rejtőzik… De vajon van-e bármilyen alapja e merész feltevésnek? A filmben Professzor Shimon Gibson régi térképeket és dokumentumokat tanulmányoz, mielőtt – különleges engedély birtokában – bevenné magát a veszélyes és misztikus útvesztőbe. Az epizódban ezen kívül egy másik kutatóval is találkozunk, aki – Sir Isaac Newton egy nemrég megtalált feljegyzése alapján – a bölcsek köve után nyomoz.
 • Titkok és ereklyék: Jeanne d’Arc-összeesküvés
  Az 1920-ban szentté avatott Jeanne d’Arc-ot, aki a százéves háború idején a francia nép felszabadító harcát vezette az angolok ellen, az egyházi törvényszék 19 éves korában boszorkányságért máglyahalálra ítélte, és az ítéletet végre is hajtatta. Eddig így tudta mindenki. Egy kutató azonban most azt állítja, hogy bizonyítékot talált rá, hogy az „orléans-i szűz” túlélte a kivégzését, s a későbbiekben teljes és boldog életet élt. A film második felében Londonba látogatunk, ahol egy író szerint elrejtve már áll az az „Új Jeruzsálem”, mely Krisztus második eljövetelekor kap majd főszerepet.
 • Titkok és ereklyék: Az emberiség hajnala
  Vulkanológusok a közelmúltban meghökkentő leletre bukkantak Kelet-Törökországban: egy 12 ezer éves templomra, mely korábban létesült, mint ahogy – a tudósok eddigi ismeretei alapján – az ember megtanult házat építeni. Lehet, hogy egy eddig nem ismert civilizáció és vallás bizonyítékáról van szó? A film második felében Írországba is ellátogatunk, ahol számos lefejezett, megcsonkított holttest került elő egy tőzegmocsárból. Egy régész szerint vaskori királyok maradványairól van szó, akiket az istenek étvágyának kielégítésére áldoztak fel...
 • Titkok és ereklyék: Krisztus megfeszítése
  Évről évre hívek milliói zarándokolnak el Jeruzsálembe, hogy Jézus nyomdokaiban járva maguk is megtegyék a keresztre feszítés helyéig vezető utolsó kilométereket. Meglehet azonban, hogy tévúton járnak: nemrégiben egy régész azzal a meghökkentő állítással jött elő, hogy Jézus kivégzése nem is ott és nem is úgy történt, mint ahogy azt a tudósok és a közvélemény gondolja... A film második felében Boszniába látogatunk, ahol egy rendkívüli, állítólag jóval az egyiptomi piramisok előtt emelt építmény-együttesre bukkant egy kutatócsoport. Ha az ún. visokói piramisok valódinak bizonyulnak, alapjaiban változhatnak meg az építészet korai történetével kapcsolatos elképzeléseink.
 • Titkok és ereklyék: Beszélő zsinegek
  A történészek sokáig azt hitték, hogy az inkák ‘kipu’ névre hallgató színes, csomókkal ellátott zsinegei csupán számolásra szolgáltak, s ilyenformán az abakusz dél-amerikai megfelelői voltak. Egy kutatónő szerint azonban ennél jóval többről, egy szofisztikált adathordozó eszközről van szó, s állítását a filmben – a legmodernebb képalkotó berendezések által – meg is próbálja bebizonyítani. A műsor második felében a tudósok lerántják a leplet egy másik rejtélyes eszközről, a vikingek navigációs “mágikus kristályairól” is, melyek segítségével a hírhedt északi hajósok olyan páratlan hőstettekre voltak képesek, mint például Amerika felfedezése – iránytű nélkül, évszázadokkal Kolumbusz előtt…
 • Titkok és ereklyék: Maja alvilág
  Xibalba egy különleges, baljós hely az ősi maja mitológia szerint: itt laknak a halál istenei. De vajon a maga fizikai valóságában is létezik a maja alvilág? Az ősi hiedelmeket és a legújabb ásatás eredményeit egyaránt bemutató filmben Guillermo de Anda búvárrégész elhatározza, hogy Mexikó és Guatemala embercsontoktól hemzsegő barlangjai mélyén megkeresi Xibalba kapuját.
 • Titkok és ereklyék: Az özönvíz
  Egy „özönvízről” vagy „nagy áradásról” számtalan ősi kultúra említést tesz – nem csoda hát, hogy a tudósokat évszázadok óta izgatja, hogy vajon nem egy és ugyanazon katasztrófáról beszélnek-e a források. A filmben egy bolgár kutatócsoport azt állítja, hogy tudja, hogy hol és miként történt a kataklizma... A műsor második részében a skót felföldre látogatunk, ahol titokzatos jelekkel és szimbólumokkal televésett hatalmas kőtömbök hevernek a fűben. A kutatók eddig széttárt karral álltak a rejtély előtt, most viszont egy tudós úgy véli, hogy megfejtette a jelek kódját, s egy eddig ismeretlen kultúra ismeretanyaga kezd kitárulni előtte.
 • Titkok és ereklyék: A Jeanne d’Arc-összeesküvés
  Az 1920-ban szentté avatott Jeanne d’Arc-ot, aki a százéves háború idején a francia nép felszabadító harcát vezette az angolok ellen, az egyházi törvényszék 19 éves korában boszorkányságért máglyahalálra ítélte, és az ítéletet végre is hajtatta. Eddig így tudta mindenki. Egy kutató azonban most azt állítja, hogy bizonyítékot talált rá, hogy az „orléans-i szűz” túlélte a kivégzését, s a későbbiekben teljes és boldog életet élt. A film második felében Londonba látogatunk, ahol egy író szerint elrejtve már áll az az „Új Jeruzsálem”, mely Krisztus második eljövetelekor kap majd főszerepet.
 • Titkok és ereklyék: Kard a kőben
  Mit keres egy középkori kard egy kőbe szúrva egy isten háta mögötti olaszországi templomban? Igaza van azoknak, akik kapcsolatot vélnek felfedezni a kard és a legendás Artúr király között? És: mit mesél a kereszténység pogány gyökereiről a kétezer évesnek mondott ún. „Orfeusz-amulet”, melyen egy Jézusra emlékeztető férfi látszik egy kereszten? Igaza lenne annak a kutatónak, aki szerint nem Jézus, hanem Orfeusz, a görög mitológia pogány zenésze és költője látszik az apró ékszeren?
 • Titkok és ereklyék: A szent lepel
  A torinói lepel legutóbbi, 1988-as átfogó vizsgálata óta nagyot haladt előre a technika, így a kutatók egyre újabb elméletekkel állnak elő a misztikus ereklyével kapcsolatban. Egyikük például – egy új képalkotó eljárás segítségével – eddig rejtve maradt titkozatos betűket vél felfedezni a fej körül, egy másik tudós pedig azt állítja, hogy az ábrázolás egy nagy energiájú elektromos kisülés eredménye. Mi az igazság? Az epizód ezen kívül egy négyezer éves ősi építményt is bemutat, melynek falán különös – talán csillagászati célú – rajzok láthatóak. Lehet, hogy az asztronómia hamarabb megjelent az ember életében, mint ahogy azt eddig bárki gondolta volna?
 • Titkok és ereklyék: Jézus töviskoronája
  A harcias chachapoya indiánok mindent megtettek érte, hogy jól menjen a soruk: a kihantolt holttestek tanúsága szerint még attól se riadtak vissza, hogy véres emberáldozatokkal kedveskedjenek az isteneknek. A vég azonban az inkák képében mégis elérte őket… A filmben legyenek szemtanúi, amint egy tudóscsoport feltár egy hatalmas tömegsírt, melyben feltételezésük szerint a döntő csatában elesett chachapoya harcosok alusszák örök álmukat! A műsor második felében Patrick Hough atyával találkozunk, aki a katolikus világ egyik legszentebb ereklyéjét veti tüzetes vizsgálat alá: azt a töviskoronát, melyet állítólag Jézus Krisztus viselt megfeszítése során.
 • Titkok és ereklyék: Szodoma és Gomora
  A közelmúltban egy régész meglepő állítással hozakodott elő: az Ószövetségben fellelt nyomok alapján megtalálta a két bűnös város, Szodoma és Gomora eredeti helyét. Ráadásul szerinte az onnan előkerült agyagedény-maradványok egy gigantikus energiájú – leginkább egy atomrobbanáshoz hasonlítható – katasztrófáról árulkodnak. Miben nyilvánult meg hát Isten haragja? A filmben az ismeretlen betűkkel és nyelven írt Voynich kézirat is szóba kerül, melyet eddig senkinek se sikerült megfejteni. Igaza van annak a kutatónak, aki szerint a nyomok az olaszországi Milánóba és Velencébe vezetnek?
 • Titkok és ereklyék: Vámpírok
  A vámpírokra manapság hajlamosak vagyunk puszta kitalációkként gondolni, melyeknek csak az a dolguk, hogy a bestseller-írók és a rémfilm-rendezők bevételeit növeljék. A “bizonyítékok” mindazonáltal arra utalnak, hogy a filmek és a ponyvaregények előtt is léteztek rejtélyes vérszívók… Mi hát az igazság a vámpírokkal kapcsolatban? És mi az igazság azzzal a két zöld színű, valami idegen nyelven beszélő két gyerekkel kapcsolatban, akikkel 850 évvel ezelőtt találkoztak az angliai Woolpit falu lakói? Képesek lehetnek a mai nyomozók választ találni egy majd’ egy évezreddel ezelőtti rejtélyre?
 • Titkok és ereklyék: A Mona Lisa-kód
  A közhiedelemmel és egy híres regény állításával ellentétben eddig még egyetlen da Vinci-festményen se találtak titkos kódot vagy rejtélyes, kettős értelmű utalást. Vagy mégis?? Egy ember azt állítja, hogy a Mona Lisáról nagy felbontású fényképfelvételt készítve elrejtett, szabad szemmel láthatatlan számok és betűk tűnnek az ember szemébe. Mi hát az igazság a világ egyik legtalányosabb festményével kapcsolatban? A filmben ezen kívül egy baljós máltai föld alatti templomba is ellátogatunk, ahol közel hétezer emberi csontváz várja az idő múlását – és ahol egy csapat iskolásgyereknek állítólag nyomtalanul eltűnt…
 • Titkok és ereklyék: Rejtélyes Mária Magdolna
  Mária Magdolnát Gergely pápa Kr. u. 591-ben szajhának nevezte, s nem is következmények nélkül: az asszonyon az elítélő bélyeg mindmáig rajtaragadt. Az utóbbi években Mária Magdolna megítélése mégis megváltozóban van: mind többen vélik úgy, hogy Jézus felesége volt, sőt gyermekeket is szült neki. Mi hát a valóság ezzel az ellentétes megítélésű bibliai szereplővel kapcsolatban? Valóban az egyháztörténet legnagyobb összeesküvésének az áldozatáról van szó?
HIRDETÉS

FOTÓK

VIDEÓK