מדיניות פרטיות – מעודכן

חברת  TheWalt Disney Company רכשה נכסים מסוימים של 21st Century Fox‏, כולל אלו המספקים את השירותים המתוארים להלן. מדיניות זו עודכנה כדי לשקף עיסקה זו.

מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: מרץ 2019

 

שותפות ערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק ישראל ("החברה") אשר מנהלת ומפעילה את אתר ערוצי נשיונל ג'יאוגרפיק ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים בכתובת למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

להלן תוכל למצוא תוכן עניינים וכן סיכום קצר של מדיניות פרטיות זו בטבלה שלהלן. לפרטים נוספים לגבי עיבוד הנתונים שבוצע על ידי החברה, לחץ על הקישורים בכל חלק של הסיכום.

תוכן עניינים

על מי מדיניות הפרטיות הזו חלה?

איזה סוג של מידע אישי אנו אוספים אודותיך?

כיצד אנו אוספים את המידע האישי שלך?

על סמך איזה בסיס משפטי אנו משתמשים במידע האישי שלך?

כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלך?

למי יש גישה למידע האישי שלך?

האם המידע האישי שלך מועבר לחו"ל?

מהן הזכויות שלך ביחס למידע האישי שלך?

מה קורה החל מיום 25 במאי 2018?

עדכונים למדיניות הפרטיות

כיצד ליצור איתנו קשר

1.        

על מי מדיניות הפרטיות הזו חלה?

החברה היא בעלת מאגר המידע (או הגורם השולט במידע, ה- Data Controller בהתאם להוראות הדין הרלוונטי) של המידע האישי אותו אנו אוספים ממך ועליך באמצעות שירותי החברה.

מדיניות פרטיות זו חלה על כל המשתמשים, כולל אלה העושים שימוש בשירותי החברה מבלי להירשם או ללא מנוי וכן אלו אשר הינם רשומים או מנויים לשירותים כאמור.

למידע נוסף

2.       

איזה סוג של מידע אישי אנו אוספים אודותיך?

החברה רשאית לאסוף מידע ממך ועליך.

בפרט, החברה אוספת: (א) מידע שמסרת מרצונך החופשי במסגרת תהליך הרישום, (ב) מידע ציבורי אותו פרסמת, (ג) מידע שחלקת עם החברה באמצעות המדיה החברתית ו- (ד) נתוני פעילות.

עם זאת, איננו אוספים מידע פיננסי מספק שירותי התשלום או מידע רגיש הקשורים אליך.

למידע נוסף

3.       

כיצד אנו אוספים את המידע האישי שלך?

הסיבה העיקרית לכך שאנו אוספים מידע אודותיך היא לספק לך את שירותי החברה ולאפשר לך לקיים אינטראקציה עם שירותים כאלה.

בנוסף, בכפוף להסכמתך המפורשת, אנו יכולים לשלוח לך דברי פרסומת, מידע שיווקי או הצעות מסחריות, לרבות כאלו המבוססים על העדפותיך, אפיונך ועל הרגליך האישיים.

למידע נוסף

4.       

על סמך איזה בסיס משפטי אנו משתמשים במידע האישי שלך?

המידע האישי שלך נאסף בעיקר על מנת לספק לך את שירותי החברה.

כמו כן, המידע האישי שלך יכול להיאסף על מנת לעמוד בהתחייבויות המשפטיות הרלוונטיות ו/או להגן על האינטרס הלגיטימי של החברה.

אי מתן מידע כאמור עשוי להביא לכך שלא נוכל להציע ו/או לספק לך את שירותי החברה.

כאשר המידע האישי שלך נאסף למטרות משלוח דברי פרסומת או דיוור ישיר, יש לך אפשרות שלא לספק לחברה את המידע כאמור.

למידע נוסף

5.       

כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלך?

אבטחת המידע שלך נמצאת בעדיפות עבורנו. בהתאם לכך, החברה מיישמת אמצעים ניהוליים, טכניים ופיזיים נאותים שנועדו להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן, גניבה ושימוש בלתי מורשה, גילוי או שינוי.

למידע נוסף

6.       

למי יש גישה למידע האישי שלך?

החברה עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם: (א) ספקי שירותים, (ב) החברות המסונפות (כהגדרתן להלן) של החברה, ו- (ג) הרשויות הרלוונטיות, כאשר הדבר מותר על פי כל דין.

למידע נוסף

7.       

האם המידע האישי שלך מועבר לחו"ל?

המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר למדינות אחרות בתוך האזור הכלכלי האירופי (EEA) או מחוצה לו, כולל ארה"ב. בכל מקרה, אנו תמיד מוודאים כי אמצעי הגנה הולמים ומתאימים שנועדו להגן על המידע האישי שלך (התואמים את הדין החל) ננקטים על מנת להגן על המידע האישי שלך.

למידע נוסף

8.       

מהן הזכויות שלך ביחס למידע האישי שלך?

בין היתר, יש לך את הזכות לבקש גישה כדי לעיין, להשלים, לעדכן, לתקן ולמחוק את המידע האישי שלך.

האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי 2016/679(GDPR)  נכנסה לתוקפה ביום 25 במאי 2018, ומחילה זכויות מסוימות נוספות ליחידים ביחס למידע האישי שלהם שהינם תושבי האיחוד האירופי.

למידע נוסף

9.       

מהי תקופת הזמן בה נשמור את המידע האישי שלך?

באופן כללי, המידע האישי שלך יישמר למשך הזמן הדרוש כדי להעניק לך את שירותי החברה.

למידע נוסף

10.    

עדכונים למדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו גם על מנת לעמוד בדרישות הדין החל.

עיין בתאריך הקובע בראש מדיניות פרטיות זו כדי לראות מתי מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה.

11.     

כיצד ליצור איתנו קשר

אתה יכול ליצור איתנו קשר בכתובת הדוא"ל הבאה natgeoisrael@gmail.com.

 

 

 


 1. על מי מדיניות הפרטיות הזו חלה?

החברה היא בעלת מאגר המידע (או הגורם השולט במידע, ה- Data Controller בהתאם להוראות הדין הרלוונטי) של המידע האישי (למשל, מידע המזהה אדם ספציפי, כגון שם מלא או כתובת דוא"ל) אותו אנו אוספים ממך ועליך באמצעות שירותי החברה, והכל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו ומדיניות השימוש ב'עוגיות' (Cookies) שלנו חלים על כל המשתמשים, כולל אלה העושים שימוש בשירותי החברה מבלי להירשם או ללא מנוי וכן אלו אשר הינם רשומים או מנויים לשירותים כאמור. 

 

 

 1. איזה סוג של מידע אישי אנו אוספים אודותיך?

החברה אוספת: (א) מידע ונתוני רישום שמסרת מרצונך החופשי במסגרת תהליך הרישום, (ב) מידע ציבורי ו"פוסטים" אותם פרסמת באמצעות שירותי החברה, (ג) מידע שחלקת עם החברה באמצעות המדיה החברתית ו- (ד) נתוני פעילות בעת גישה לשירותי החברה ויצירת אינטראקציה איתם. בפרט, החברה אוספת את סוגי המידע הבאים ממך ועליך:

  1. נתוני הרישום הם המידע שתשלח כדי להירשם לשירותי החברה. המידע עשוי לכלול, לדוגמה, שם, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מין, ארץ, מיקוד, תאריך הולדתך ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.
  2. מידע ציבורי ו"פוסטים" הכוללים הערות או תכנים אותם פרסמת באמצעות שירותי החברה וכן המידע האישי שלך אשר כלול בתוך אותן הודעות או תכנים כאמור, אשר עשויים לכלול שם, שם משתמש, הערות, סימוני 'אהבתי' (Likes), סטטוס, פרטי פרופיל ותמונה. מידע ציבורי ו"פוסטים" הם תמיד ציבוריים, ופירושו שהם זמינים לכולם וייתכן שיוצגו בתוצאות חיפוש במנועי חיפוש חיצוניים.
  3. מידע ממדיה חברתית. אם אתה ניגש לשירותי החברה או מתחבר אליהם באמצעות שירות מדיה חברתית או מחבר את שירותי החברה לשירות מדיה חברתית כאמור, המידע שאנו אוספים עשוי לכלול גם את מזהה המשתמש ו/או שם המשתמש שלך המשויכים לשירות מדיה חברתית זה, מידע או תוכן שהרשית לשירות המדיה החברתית לחלוק איתנו, כגון תמונת הפרופיל שלך, כתובת הדוא"ל או רשימות החברים שלך וכל מידע שהפכת לציבורי בקשר עם שירות מדיה חברתית זה. בעת הגישה לשירותי החברה באמצעות שירות מדיה חברתית או בעת חיבור שירותי החברה לשירות מדיה חברתית, אתה מאשר לחברה לאסוף, לשמור ולהשתמש במידע ובתכנים אלה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  4. נתוני פעילות. בעת השימוש באתר והגישה לשירותי החברה ויצירת אינטראקציה איתם, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, העמודים שבהם צפית ומידע נוסף על אותם ביקורים. לדוגמה, כדי לאפשר את הגישה שלך לשירותי החברה, השרתים שלנו מקבלים ושומרים מידע על המחשב, המכשיר והדפדפן שלך, כולל כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן ומידע ביחס לרכיבי תוכנה או חומרה אחרים. אם אתה ניגש אל שירותי החברה ממכשיר נייד או ממכשיר אחר, אנו עשויים לאסוף מזהה מכשיר ייחודי המוקצה למכשיר זה, נתוני מיקום גיאוגרפי או מידע אחר על המכשיר. ייתכן ונאסוף גם קבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות (כגון cookies של הדפדפן,pixels , beacons) וטכנולוגיית Adobe Flash הנקראת בדרך כלל "Cookies Flash"). ניתן להשתמש בטכנולוגיות אלה גם כדי לאסוף ולשמור מידע על השימוש שלך בשירותי החברה, כגון דפים שבהם ביקרת, תכנים בהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת ופרסומות בהם צפית. לקבלת מידע נוסף, אנא בקר במדיניות השימוש ב'עוגיות' שלנו.
  5. מידע ממקורות אחרים. אנו עשויים להשלים את המידע שאנו אוספים עם מידע ממקורות אחרים, כגון מידע הזמין לציבור משירותי מדיה חברתית ומקורות זמינים מסחרית.

מידע אותו לא נאסוף:

   • מידע כספי או פיננסי מספק שירותי תשלום: במקרים מסוימים, אנו עשויים להשתמש בשירות תשלומים שאינו קשור או מסונף אלינו כדי לאפשר לך לרכוש מוצר או לבצע תשלומים ("שירות התשלומים"). אם ברצונך לרכוש מוצר או לבצע תשלום באמצעות שירות התשלומים, תועבר לדף אינטרנט של שירות התשלומים. כל מידע שתספק לשירות התשלומים יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של שירות התשלומים הרלוונטית, ולא למדיניות הפרטיות הזו. אין לנו גישה לנתוני תשלום כלשהם בנוגע לשירות התשלומים.
   • מידע רגיש: אנו מבקשים שלא תשלח לנו, ולא תחשוף בפנינו מידע אישי רגיש (כגון מספרי זהות, מספרי ביטוח לאומי (Social Security Number), מידע הקשור למוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, דת או אמונות אחרות, בריאות, רקע פלילי, חברות באיגוד מקצועי או כל מידע אישי רגיש כהגדרתו על פי דין, בעת או באמצעות השימוש בשירותי החברה או בכל דרך אחרת.

שירותים מקושרים. שירותי החברה עשויים להיות מקושרים גם לאתרים, לרבות אתרי מדיה חברתית, המופעלים על ידי חברות שאינן קשורות או מסונפות אלינו, ואשר יכולים להציע פרסומות או תוכן אחר, פונקציונליות, משחקים, ידיעונים, תחרויות או הגרלות, או יישומים שפותחו ומתוחזקים על ידי חברות שאינן מסונפות. החברה אינה אחראית לנהלי הפרטיות של חברות שאינן מסונפות אלינו, וברגע שתעזוב את שירותי החברה או תלחץ על פרסומת, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות הרלוונטית של השירות האחר, לה תהיה כפוף באופן בלעדי, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

 

   1. כיצד אנו אוספים את המידע האישי שלך?

אנו משתמשים במידע אותו אנו אוספים ממך ועליך על מנת:

 1. לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו ולספק לך את שירותי החברה ופיצ'רים נוספים;
 2. למדוד ולשפר את שירותי החברה ופיצ'רים נוספים, לרבות על מנת להטיב ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים, וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
 3. לשפר את החוויה שלך משירותי החברה, הן באופן מקוון והן שלא באופן מקוון על ידי אספקת תכנים הרלוונטיים לך או שבהם אתה עשוי למצוא עניין;
 4. לאפשר לך להגיב על תוכן ולהשתתף במשחקים מקוונים, תחרויות או תכניות תגמולים;
 5. להעניק לך שירות לקוחות ולהגיב לפניותיך;
 6. להגן על זכויותיה של החברה ושל אחרים: בפרט, במקרים מסוימים החברה עשויה לעשות שימוש במידע האישי, לרבות במצב בו החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו נחוצה כדי: () להגן, לאכוף, או להגן על הזכויות המשפטיות, על פרטיות, בטיחות או רכוש החברה, גופים מסונפים או של עובדיהם, שלוחיהם, נותני השירותים, הקבלנים או הספקים שלהם (לרבות לצורך אכיפת החוזים שלנו ותנאי השימוש שלנו); (2) להגן על הבטיחות, הפרטיות והאבטחה של המשתמשים בשירותי החברה או של הציבור, לרבות במקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (3) להגן על החברה, וכן על צדדים שלישיים אחרים המעורבים, כגון ספקים או נותני שירותים, כנגד הונאה או למטרות ניהול סיכונים;
 7. לציית לחוק או להליך שיפוטי או אחר; או להגיב לבקשות של רשויות ממשלתיות, רשויות ציבוריות או אחרות;
 8. ביצוע עסקה תאגידית ארגונית, כגון ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, מיזם משותף, או העברה אחרת של כל או חלק מעסקי החברה, נכסיה או מניותיה (לרבות בקשר עם כל חדלות פירעון, חיסול, פירוק או הליכים דומים). לדוגמה, אם החברה מעורבת במיזוג או בהעברה של כל או חלק מהותי מעסקיה, החברה תהא רשאית להעביר את המידע שלך לצד או לצדדים המעורבים בעסקה כחלק מהעסקה, לרבות בשלב המשא ומתן;
 9. על מנת לאפשר פונקציונליות של שיתוף חברתי; אם אתה נכנס דרך או מתחבר עם חשבון שירות מדיה חברתית לשירותי החברה, אנו עשויים לשתף את שם המשתמש, התמונה וסימוני 'אהבתי' שלך, וכן את התכנים, ההערות והפעילויות שלך, לרבות עם משתמשים אחרים של שירותי החברה ועם חברים הקשורים אליך באותה מדיה חברתית. אנו עשויים גם לחלוק את אותו מידע עם ספק שירותי המדיה החברתית;
 10. בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת מראש, לשלוח לך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, טלפון, צ'אט ומדיה חברתית – מבצעים, מידע שיווקי או הצעות מסחריות ביחס לשירותי החברה ו/או שירותי צד שלישי ו/או מוצרים בתחומים הבאים: מדיה, שידורים, סינמה, פרסום, נסיעות, לרבות חברות בקבוצת החברה או חברות המסונפות לה ושירותים או פיצ'רים בעלי מיתוג משותף, כגון תחרויות או קידומי מכירות אחרים המאורגנים יחד עם צד שלישי או חברה מסונפת, באמצעות השירותים של החברה או של החברה המסונפת או בשירותים של צד שלישי (להלן "דברי פרסומת");
 11. בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת מראש, לשלוח לך דברי פרסומת, מידע שיווקי או הצעות מסחריות, המבוססים על העדפותיך ועל הרגליך האישיים, לרבות פנייה על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת אפיון מסוים, אחד או יותר (להלן: "דיוור ישיר") באמצעות ערוצי התקשורת המפורטים בסעיף י לעיל.

אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי או במידע שאינו מזהה אותך עוד באופן אישי, אפילו בעקיפין (למשל נתונים סטטיסטיים) למטרות נוספות או על מנת לשתף אותו עם צדדים שלישיים.

 
 


   1. על סמך איזה בסיס משפטי אנו משתמשים במידע האישי שלך?

עיבוד המידע האישי שלך נעשה למטרות:

   • סעיפים 3א - ו לעיל של מדיניות פרטיות זו נחוצים למתן שירותי החברה. ללא ביצוע פעולות אלה לא ניתן יהיה לספק את השירותים;
   • סעיף 3 ז לעיל של מדיניות פרטיות זו הוא חובה כיוון שהוא נדרש על פי הדין החל;
   • סעיף 3 ח לעיל של מדיניות פרטיות זו מתבצע על בסיס האינטרס הלגיטימי של החברה ושל צדדים שלישיים במטרה לבצע פעולות כלכליות שכאלה, המאוזנות במידה מספקת עם האינטרס שלך, שכן עיבוד המידע נעשה במסגרת המגבלות ההכרחיות ואך ורק כדי לבצע פעולות כלכליות כאלה. פעולת עיבוד המידע אינה חובה ואתה יכול להתנגד לה בכל עת באמצעות האפשרויות המצוינות בסעיף 11 של מדיניות פרטיות זו.

מנגד, עיבוד של:

   • סעיף 3 ט לעיל נתון לשיקול דעתך, אך ללא הסכמתך, לא ניתן יהיה להתחבר מחשבון של שירותי מדיה חברתית לשירותי החברה, כך שיהיה עליך להתחבר לשירותי החברה באמצעות מנגנון אחר;
   • סעיפים 3 ייא - יא לעיל נתונים לשיקול דעתך, אך ללא הסכמתך, זה יהיה בלתי אפשרי לחברה ו/או לצדדים שלישיים לספק לך דברי פרסומת או דיוור ישיר (להלן: "תקשורת שיווקית") של שירותי ו/או מוצרי החברה או של צדדים שלישיים או לספק לך תקשורת שיווקית המבוססת על תחומי העניין שלך או צרכיך או לספק לך שירותים בעלי מיתוג משותף.

ניתן לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך למטרות המפורטות בסעיפים 3 ט - יא לעיל בכל עת על ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת בסעיף 11 להלן.

להלן ניתן למצוא טבלת הסבר בנושא

מטרת העיבוד

הבסיס המשפטי

מסירה רצונית או הכרחית של מידע אישי

סעיף 3א: מתן שירותי החברה

ביצוע חוזה

הכרחית.

אי מסירת המידע תביא לכך שלא נוכל לספק את שירותי החברה.

סעיף 3ב: ניתוח ושיפור שירותי החברה

ביצוע חוזה

הכרחית.

אי מסירת המידע תביא לשירותים לקויים.

סעיף 3ג: שיפור חווית המשתמש

ביצוע חוזה

הכרחית.

אי מסירת המידע תביא לשירותים לקויים.

סעיף 3ד: אינטראקציות משתמש (הערות, השתתפות בתחרויות וכו').

ביצוע חוזה

הכרחית.

אי מסירת המידע תביא לכך שלא נוכל לספק את שירותי החברה.

סעיף 3ה: שירות לקוחות

ביצוע חוזה

הכרחית.

אי מסירת המידע תביא לכך שלא נוכל לספק את שירותי החברה.

סעיף 3ו: הגנה על החברה וצדדים שלישיים

ביצוע חוזה

הכרחית.

אי מסירת המידע תביא לכך שלא נוכל לספק את שירותי החברה.

סעיף 3ז: עמידה בהתחייבות משפטית

חובה משפטית

הכרחית.

אי מסירת המידע תביא לכך שלא נוכל לספק את שירותי החברה.

סעיף 3אח: עסקה תאגידית

אינטרס לגיטימי

אינה הכרחית.

אתה יכול לממש את זכותך להתנגד לעיבוד, אך החברה רשאית להמשיך לעבד את המידע שלך במקרה של בסיס לגיטימי משכנע (compelling legitimate grounds), הגובר על האינטרסים שלך או לצורך הגנה משפטית.

סעיף 3ט: שיתוף מדיה חברתית

הסכמה מדעת

מסירה מרצון.

אתה יכול לממש את זכותך לבטל את הסכמתך בכל עת, ללא השלכות אחרות למעט הצורך להתחבר עם חשבון אחר.

סעיף 3י: דברי פרסומת

הסכמה מדעת

מסירה מרצון.

בעת מתן ההסכמה אתה מצהיר ומאשר כי ידועות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ואתה מסכים במפורש כי החברה תשלח לך דברי פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית.

אתה יכול לממש את זכותך לבטל את הסכמתך בכל עת, ללא השלכות, על מנת להפסיק לקבל דברי פרסומת.

סעיף 3יא: דיוור ישיר

הסכמה מדעת

מסירה מרצון.

אתה יכול לממש את זכותך לבטל את הסכמתך בכל עת, ללא השלכות, על מנת להפסיק לקבל דיוור ישיר.

ככל שתרצה לחזור בך מהסכמתך או לבטלה אנא צור עמנו קשר על ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת בסעיף 11 להלן או, במקרה של סעיפים 3י - ו לעיל באמצעות בחירה בקישור "הסר" המופיע בגוף כל הודעה כאמור.

 
 

   1. כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלך?

ביחס למטרות שהוזכרו לעיל, המידע מעובד באמצעים אלקטרוניים וידניים, ומוגן על ידי אמצעי אבטחה נאותים, תוך התחשבות בעדכניותם, עלויות הביצוע וכן אופי, היקף, הקשר ומטרת העיבוד כמו גם בסיכון של הסבירות להתרחשות וחומרת הפגיעה בזכויות וחירויות הפרט. בהקשר זה, החברה עושה שימוש באמצעים ניהוליים, טכניים, אישיים ופיזיים מתאימים כדי להגן על המידע האישי שברשותה מפני אובדן, גניבה ושימוש בלתי מורשה, גילוי או שינוי. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה ו/או שימוש לא מורשה במידע כאמור.

 

 

   1. למי יש גישה למידע האישי שלך?

למטרות העולות בקנה אחד עם המטרות המפורטות בסעיף 3 של מדיניות פרטיות זו, החברה רשאית לשתף את המידע האישי שלך בקטגוריות הבאות עם גופים הנמצאים באיחוד האירופי או מחוץ לאיחוד האירופי, תוך עמידה בהגבלות ובתנאים של הוראות סעיף 7 להלן:

 

ספקי שירותים שהם צדדים שלישיים המופקדים על פעולות עיבוד ואשר מונו כדין כמחזיקים (או מעבדי מידע, Data Processors), כאשר נדרש על פי הדין הרלוונטי. למשל, ספקי שירותי ענן, ישויות אחרות בקבוצת החברה, ספקי שירותים המסייעים לחברה לספק את שירותיה או התומכים בהם - וכך, לצורך הדוגמה בלבד וללא הגבלה, חברות המספקות שירותי טכנולוגיות מידע (IT), מומחים, יועצים ועורכי דין:

חברות שתיווצרנה מעסקאות תאגידיות, כגון מיזוגים אפשריים, פיצולים, ארגון מחדש או כל עסקה תאגידית ארגונית אחרת.

החברות המסונפות שלנו: כוללות חברות בקבוצת The Walt Disney Family of Companies (להלן: "החברות המסונפות"). למידע נוסף לגבי החברות המסונפות, נא ליצור קשר עם 

privacycontact@twdc.com

.

 

שותפים עסקיים. בכפוף להסכמתך מראש החברה רשאית לחלוק את המידע שלך עם שותפים עסקיים הפועלים בתחומי המדיה, שידורים, סינמה, פרסום ו/או נסיעות על מנת לשלוח לך דברי פרסומת, מידע שיווקי או הצעות מסחריות.

 

הרשויות הממשלתיות המוסמכות על מנת לעמוד בהוראות הדין.

 
 

   1. האם המידע האישי שלך מועבר לחו"ל?

המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר למדינות אחרות בתוך האזור הכלכלי האירופי (EEA) או מחוצה לו, ובמיוחד ארה"ב. חלק מן המדינות אשר נמצאות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי מוכרות על ידי הנציבות האירופית ככאלה המעניקות הגנה ברמה נאותה (adequate level) למידע לפי הסטנדרטים של EEA. הרשימה המלאה של מדינות אלה זמינה בכתובת http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. ביחס להעברות מהאזור הכלכלי האירופי למדינות אשר לא הוכרו כמעניקות הגנה ברמה נאותה על ידי הנציבות האירופית, אנו נוקטים באמצעי הגנה הולמים ומתאימים שנועדו להגן על המידע האישי שלך בהתאם לחקיקת הגנת המידע הרלוונטית שחלה, כגון תניות חוזיות סטנדרטיות (Standard Contractual Clauses) שאומצו על ידי הנציבות האירופית לפי סעיפים 45 ו- 46 של האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי 2016/679(GDPR)  (להלן: "GDPR")

יש לך את הזכות לבקש עותק של האמצעי הנ"ל או פרטים נוספים על המידע האישי שלך על ידי פנייה לחברה בכתובת הנזכרת בסעיף 11 של מדיניות פרטיות זו.


 
 

   1. מהן הזכויות שלך ביחס למידע האישי שלך?

עומדת בפניך הזכות, בכל זמן נתון לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך וכן לבקש לתקנו או למוחקו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן.

בהקשר זה תוכל לשלוח את בקשתך לכתובת המפורטת בסעיף 11 של מדיניות פרטיות זו. בבקשתך, אנא ציין את כתובת הדוא"ל, השם, הכתובת ומספר הטלפון שלך וציין בבירור לאיזה מידע אתה מתייחס.

זכור שגם לאחר שתבטל את חשבונך, או במידה שתבקש מאיתנו למחוק את המידע האישי שלך, עותקים של מידע מסוים מהחשבון שלך עשויים להישאר ניתנים לצפייה בנסיבות מסוימות, לדוגמה, כאשר שיתפת מידע עם מדיה חברתית או שירותים אחרים או, כאשר ישנה חובה לשמור על עותקים כאלה כדי לעמוד בהתחייבות משפטית או הגנה משפטית. בגלל האופי של טכנולוגיית אחסון במטמון (Caching Technology), ייתכן שהחשבון שלך לא יהיה בלתי נגיש באופן מיידי לאחרים. אנו עשויים גם לשמור מידע הקשור לחשבון שלך בשרתים שלנו לצרכי גיבוי לאחר ביטול החשבון או בקשת המחיקה שלך לתקופות זמן ארוכות יותר, על מנת לעמוד בהוראות הדין החל.

אנו מעניקים לך גם אפשרויות רבות ביחס לאופן השימוש שלנו והגילוי של המידע האישי שלך למטרת תקשורת שיווקית. תוכל לבטל את הסכמתך, בכל זמן נתון, עבור:

   • קבלת דברי פרסומת או דיוור ישיר מאתנו. אם אינך רוצה עוד לקבל מאתנו הודעות דוא"ל הקשורות לתקשורת שיווקית על בסיס רציף, תוכל לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות דוא"ל כאמור על ידי: (1) ככל שפונקציונליות זו אפשרית באתר זה, שינוי פשוט של ההעדפות שלך בהגדרות פרופיל המשתמש שלך, אם נרשמת, או (2) ככל שפונקציונליות זו אפשרית באתר זה, באמצעות כלי ניהול ההסכמות הזמין באתר שלנו, אם אינך משתמש רשום, או (3) על-ידי בחירה בקישור "הסר" המופיע בגוף כל הודעה כאמור או באמצעות שליחת בקשה לכתובת המנויה בסעיף 11 של מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, החברה רשאית להמשיך ולשלוח אליך תקשורת מנהלית הקשורה לאספקת שירותי החברה.
   • שיתוף המידע האישי שלך עם שותפים עסקיים של החברה או חברות מסונפות למטרות השיווק שלהם. אם אתה מעדיף שלא נשתף את המידע האישי שלך על בסיס שיתוף פעולה עם השותפים העסקיים של החברה או החברות המסונפות לה למטרות תקשורת שיווקית שלהם, תוכל לבטל את הסכמתך לשיתוף זה על ידי: (1) ככל שפונקציונליות זו אפשרית באתר זה, שינוי פשוט של העדפותיך בפרופיל המשתמש שלך אם אתה רשום, או (2) ככל שפונקציונליות זו אפשרית באתר זה, באמצעות כלי ניהול ההסכמות הזמין באתר שלנו, אם אינך משתמש רשום, (3) או על-ידי בחירה בקישור "הסר" המופיע בגוף כל הודעה כאמור או באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת בסעיף 11 להלן.

בכל המקרים לעיל, אנו עשויים לפנות אליך ולבקש ממך פרטים נוספים על מנת לטפל כראוי בבקשה שלך.

 • זכויות נוספות

בנוסף לזכויות המפורטות לעיל בסעיף 8 זה של מדיניות פרטיות זו וכן בהמשך להחלת ה- GDPR, תהיה לך גם הזכות, ככל שאתה עומד בתנאי ה- GDPR, בכל רגע נתון, לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לאמת עם החברה האם המידע האישי שלך קיים או לא על מנת לקבל עותק שלו, לקבל מידע על תוכנו ועל המקור שלו, כמו גם פרטים נוספים, הנזכרים במדיניות פרטיות זו, למטרות עיבוד המידע שלך, את קטגוריות המקבלים, קיומו של מנגנון קבלת החלטות אוטומטית (אם בכלל), את התקופה המתוכננת של שמירת המידע (במידת האפשר), כמו גם את אמצעי האבטחה שאימצנו עבור העברות מידע מחוץ לאזור הכלכלי האירופי;
 1. לוודא את הדיוק של המידע האישי שלך וכן לבקש עיון, עדכון או תיקון;
 1. לבקש את מחיקת המידע האישי או המרתו לאנונימי כך שלא יזהה אותך עוד אישית כאשר:
  1. העיבוד של המידע האישי שלך אינו כדין;
  2. המידע האישי שלך אינו נחוץ עוד למטרות שלשמן הוא נאסף;
  3. יש לחברה חובה משפטית למוחקו;
  4. אתה מתנגד לעיבוד, בהתאם לסיבות לגיטימיות שלך, ואין לנו שום בסיס לגיטימי ומשכנע אחר להמשיך בתהליך זה;
 1. להתנגד, בהתאם לסיבות לגיטימיות שלך, לעיבוד המידע האישי שלך שמתבצע על בסיס האינטרס הלגיטימי של החברה (כמפורט לעיל);
 1. לבקש מהחברה להגביל את עיבוד המידע האישי שלך כאשר:
  • אתה מתנגד למידת הדיוק או שלמות המידע האישי, עד אשר ננקטו צעדים מספקים לתיקון או לווידוא מידת הדיוק שלו;
  • העיבוד אינו כדין, אך אינך רוצה שנמחק את המידע;
  • אין לנו עוד צורך במידע האישי שלך למטרות העיבוד, אך אתה דורש את המידע האישי שלך לביסוס או מימוש זכויותיך המשפטיות או על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות; או כאשר התנגדת לעיבוד המתבסס על אינטרסים לגיטימיים של החברה ובקשתך ממתינה לאימות האם לחברה יש בסיס לגיטימי משכנע להמשיך בעיבוד או לאו.
 1. לקבל עותק אלקטרוני של המידע האישי שלך, אותו סיפקת לנו, אם ברצונך להעביר את המידע האישי שלך, לעצמך או לספק אחר ("ניידות נתונים"), בהנחה והמידע האישי מעובד באמצעים אוטומטיים והעיבוד (i) מבוסס ומסתמך על הסכמתך; או (ii) נחוץ למתן שירותי החברה;
 1. להגיש תלונה לרשות הפיקוח הרלוונטית, לרבות לרשות להגנת הפרטיות בישראל או לכל רשות רלוונטית אחרת באיחוד האירופי.

 


 

 

 1. מהי תקופת הזמן בה נשמור את המידע האישי שלך?

המידע והנתונים שנמסרו לנו יישמרו אך ורק למשך הזמן הדרוש והסביר למילוי המטרות שלשמן הם נאספו, כמפורט במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, תקופות השמירה הבאות יחולו על עיבוד המידע האישי שלך למטרות המפורטות להלן:

מידע שנאסף בהתאם למטרות המפורטות בסעיפים 3 א - ח לעיל של מדיניות פרטיות זו נשמר לאורך כל תקופת אספקת שירותי החברה, וכן למשך כל תקופת ההגבלה הסטטוטורית שחלה על פי הוראות הדין לאחר סיום אספקת שירותי החברה;

מידע שנאסף בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 3 טי לעיל של מדיניות פרטיות זו נשמר למשך הזמן הדרוש כדי לעשות שימוש בשירותי החברה באמצעות הרשת החברתית;

מידע שנאסף בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 3 י לעיל של מדיניות פרטיות זו נשמר לתקופה של לפחות שנתיים;

מידע שנאסף בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 3 יא לעיל של מדיניות פרטיות זו נשמר לתקופה של לפחות שנתיים.

בתום תקופת השמירה, המידע האישי שלך ימחק, יבוער, יבוטל או יהפוך לאנונימי כך שלא יזהה אותך עוד אישית.

 1. עדכונים למדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות או לעדכן מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, שינויים שיחולו בדברי חקיקה או פרשנותם, חקיקת משנה, פסיקה, תקנות, החלטות, הנחיות, צווים, פקודות, גילויי דעת וכן כל הוראה הנוגעת לדין החל). אנא עיין בתאריך הקובע בראש מדיניות פרטיות זו כדי לראות מתי מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה.

על כל שינוי או עדכון במדיניות פרטיות זו תינתן התראה מראש על ידי פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר או בשירותי החברה. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן אופי פעולות איסוף ועיבוד המידע או הגדלת זכויותינו לשימוש במידע האישי, נודיע לך מראש ונספק לך בחירה לגבי אופן השימוש העתידי במידע, בהתאם להוראות הדין החל.

 1. כיצד ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צור קשר עם החברה בכתובת הדוא"ל הבאה natgeoisrael@gmail.com.