נשים פרהיסטוריות

©National Geographic
נשים פרהיסטוריות

תקציר

ממצאים אחרונים מראים את תפקידן של נשים פרהיסטוריות באור חדש.