גן העדן האבוד של אפריקה

© National Geographic
גן העדן האבוד של אפריקה

תקציר

לאחר 15 שנים של מלחמת אזרחים, המישורים השופעים של מרכז מוזאמביק נמצאים בסכנת הכחדה. האם הפעילים למען הסביבה יכולים להשיבם למצבם הקודם?