התפשטות הנחש הבורמזי

© National Geographic
התפשטות הנחש הבורמזי

תקציר

התוכנית מביאה למסך את קורות הועדה לשימור הדגה ובעלי החיים של פלורידה, ואת הניסיונות האחרונים שלה להשתלט על פיצוץ האוכלוסין של נחש הפיתון הבורמזי - עונת ציד של ארבעה שבועות, עם פרס כספי לציידים שילכדו את מספר הנחשים הגדול ביותר.