תקיפת כריש: הסיפור של פייג' ווינטר

© National Geographic
תקיפת כריש: הסיפור של פייג' ווינטר

תקציר

פייג' הנטר איבדה את רגלה בתקיפת כריש בגיל 17. מומחים חוקרים את פרטי התקיפה בניסיון לקבוע איזה כריש תקף אותה ומה אפשר לעשות, אם בכלל, למניעת מקרה נוסף.