נשמתו של האוקינוס

© National Geographic
נשמתו של האוקינוס

תקציר

התוכנית חוקרת את מורכבותה של המערכת האקולוגית של האוקיינוס. צילומים תת-ימיים מרהיבים חושפים קהילות של זנים ימיים שתלויות זו בזו ומדגישים את התפקיד הקריטי של המגוון הבילוגי בשמירה על אוקיינוס בריא. יוצגו מספר דוגמאות של התנהגות יוצאת דופן של בעלי חיים, חלקן מעולם לא צולמו בעבר. התוכנית מוכיחה את חשיבות שיתוף הפעולה בין הזנים השונים ואת חשיבותו של מגוון ביולוגי רחב.