מלכות הנחשים

© National Geographic
מלכות הנחשים

תקציר

וולווט הצפע ותרמה העכסן הן שתי אמהות נחשיות שעומדות בפני אתגרים שונים ונופים מנוגדים .