האש הגדולה בחיי

ום אחד באמריקה הוא סיפורו של ה- 11 בספטמבר - מהרגע הראשון ועד לחילוץ האחרון, כל היום מסופר במלואו על ידי גיבורים וניצולים.

00:52

למידע נוסף על התוכנית  (5 1 קטע וידיאו)