פרומו

בעונה מיוחדת זו של הסדרה נבחן בכל פרק כמה מקרים בעלי מכנה משותף. החלטות שהתקבלו בשברירי שנייה בלהט האירועים וגרמו לאסון.

00:30