מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

447 אייר פראנס

02:32

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)