מתוך:
תעופה בחקירה
+14
רביעי 20.20

447 אייר פראנס

02:32

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)