מתוך:

אייר פראנס 744

03:02

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)