מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 22.30

בדרך לאסון

01:20

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)