מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

בדרך לאסון

01:20

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)