מתוך:

בדרך לאסון

01:20

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)