מתוך:

ניקולא סרקוזי

03:02

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)