מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

ניקולא סרקוזי

03:02

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)