מתוך:

אבדן שליטה

02:57

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)