מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שישי 22.30

אבדן שליטה

02:57

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)