מתוך:

אבדן שליטה

02:57

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)