מתוך:
תעופה בחקירה
+14
רביעי 20.20

אבדן שליטה

02:57

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)