מתוך:

מיתוס קטלני

פרק % 2 - עונה 16

טיסה רגילה לדטרויט מסתיימת בהתרסקות קטלנית. החוקרים מגיעים למסקנה מפתיעה עם תום החקירה.

03:08

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)