מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 15.40

מיתוס קטלני

פרק % 2 - עונה 16

טיסה רגילה לדטרויט מסתיימת בהתרסקות קטלנית. החוקרים מגיעים למסקנה מפתיעה עם תום החקירה.

03:08

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)