מתוך:

פגיעה קטלנית

02:46

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)