מתוך:

פגיעה קטלנית

02:46

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)