מתוך:
תעופה בחקירה
+14
רביעי 20.20

פיצוץ מעל הים התיכון

02:55

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)