מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

פיצוץ מעל הים התיכון

02:55

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)