מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

הקונקורד

02:57

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)