מתוך:

הקונקורד

02:57

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)