מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 21.00

הקונקורד

02:57

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)