מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 20.15

התרסקות הקונקורד

00:57

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)