מתוך:

התרסקות הקונקורד

00:57

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)