מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

התרסקות הקונקורד

00:57

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)