מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 15.40

התרסקות הקונקורד

00:57

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)