מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 21.00

התרסקות הג'מבואים

04:16

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)