מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 15.40

התרסקות הג'מבואים

04:16

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)