מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

התרסקות הג'מבואים

04:16

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)