מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 20.10

ניקי לאודה

02:35

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)