מתוך:
תעופה בחקירה
+14
רביעי 20.20

ניקי לאודה

02:35

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)