מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

ניקי לאודה

02:35

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)