מתוך:

ניקי לאודה

02:35

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)