מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 22.30

החלום שהתנפץ

02:43

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)