מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

החלום שהתנפץ

02:43

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)