מתוך:
תעופה בחקירה
+14
רביעי 20.20

התאונה השנייה של ניקי לאודה

02:51

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)