מתוך:

התאונה השנייה של ניקי לאודה

02:51

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)