מתוך:
תעופה בחקירה
+14
חמישי 21.00

מדוע התרסק הקונקורד?

02:32

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)