מתוך:
תעופה בחקירה
+14
שלישי 20.15

התאונה האווירית הקשה ביותר

04:04

למידע נוסף על התוכנית  (27 1 קטע וידיאו)