מתוך:
תעופה בחקירה
+14
רביעי 20.20

התאונה האווירית הקשה ביותר

04:04

למידע נוסף על התוכנית  (26 1 קטע וידיאו)