מתוך:

התאונה האווירית הקשה ביותר

04:04

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)