פלישת החוצנים

+8
NGC
פלישת החוצנים

תקציר

מומחים למדע חוקרים את ההשפעות שעלולות להיות אם יהיה בעתיד קשר עם חוצנים. כיצד יגיב העולם לפלישה?