ראיון עם אובמה

03:00

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)