מבחן זכרון 1

01:28

למידע נוסף על התוכנית  (6 1 קטע וידיאו)