מבחן זכרון 2

02:33

למידע נוסף על התוכנית  (6 1 קטע וידיאו)