מתוך:

רוג'ר מור

02:43

למידע נוסף על התוכנית  (8 1 קטע וידיאו)