מתוך:

פרומו

עונה 4

עם גישה בלעדית לאתרים מרכזיים, אנו מספקים פרספקטיבה חדשה מן האוויר, על אירופה לאורך עונות השנה המתחלפות.

01:00

למידע נוסף על התוכנית  (11 1 קטע וידיאו)