מתוך:

טראמפ והטרנסקסואלים

02:09

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)