היטלר ותורת הנסתר

+14
WG Staff Photographer/ Weller/ Grossman Productions
היטלר ותורת הנסתר

תקציר

האם תורת הנסתר השפיעה על היטלר והניעה אותו? היסטוריונים הצביעו על קשר בין תורת הנסתר, היטלר והמפלגה הנאצית, ויש הטוענים שהיטלר הרג כדי לשמור בסוד את אמונתו. התוכנית בוחנת איך השפיעה תורת הנסתר על אמונותיו של היטלר.